VÄLKOMMEN TILL STUGFÖRENINGEN SOMMARBO

Vi i styrelsen vill önskar er alla en glad Sommarbo-sommar 2018.

Som ni ser i nedan ”Utdrag …” så är det faktiskt 50 år sedan arrendatorföreningen bildades!

Utdrag ur den första årsberättelsen för Sommarbos verksamhetsår 1968

Föreningen bildades vid ett möte söndagen den 21 juli 1968 på initiativ av Sten Sjöberg och Stig Olsson. 45 st stugägare var närvarande på det första mötet. Föreningens namn blev Småstugeföreningen Sommarbo. Föreningen hade 96 medlemmar vid utgången av år 1968.

2008  fanns det 123 stugor på området, samma antal som det är idag .

Sommarbo – ”Ett smultronställe på Västkusten”