Styrelsen

Mårten Ebers, ordförande

Per Sandström, kassör

Bo Vikingsson, sekreterare

Christoffer Sylvan, ledamot

Jan-Erik Persson, ledamot

Kenneth Svensson, suppleant

Roland Sandberg, suppleant