Medlem

Sommarbo – ”Ett smultronställe på västkusten”

Ett litet klipp ur ovan dokument:

På 1920-talet köpte Einar Johanssons far gården Skummeslöv 27:1 från Skottorps gods och började bruka den. Det fanns en inäga eller fälad (betesallmänning) öster om skyddsskogen, som gränsade till Svenstorps Gård och Berntssons gård.Denna inäga användes till betesmark och där planterades efterhand barrskog.

Efter andra världskriget upptäcktes på allvar fritidsmöjligheterna på västkusten och markområdena närmast havet började exploateras och bebyggas med fritidshus.

Efterhand uppstod önskemål om möjligheter till billigare och enklare fritidshus.

Ägarna till nuvarande stugområden i vår närhet:

Berntssons – Tillflykten

Emilia Johansson – Fritiden

Bertil Nilsson – Lyckan

Einar Johansson  – Sommarbo

kom överens om att försöka exploatera sin inägor öster om skyddsskogen för billigare och enklare fritidshus.

Man sökte tillstånd att uppföra 35 tillfälliga byggnader att användas som fritidshus.